Can Rosanes

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Visitar

Horari: Cada 2n diumenge del mes, a les 11h.

Preu: -

Picnic: Sí

Can Rosanes - imatge 1
Can Rosanes - imatge 2
Can Rosanes - imatge 3

Can Rosanes està situada a l'extrem de migjorn del terme municipal de la Garriga, ben a prop d'un camp de golf i d'un antic camp d'aviació.

etimologia

Origen del topònim

Aquest nom, el van posar, perquè allà hi vivia una família que es deia Rosanes.
historia

Informació històrica

L'edifici, en el seu perfil actual, ha sofert diverses modificacions. La planta original, amb quatre torres que flanquejaven els costats fou reformada ja al final de l'època romànica, en construir-se en un dels flancs la capella consagrada a Sant Joan. A partir del segle XIV s'adossaren dos cossos arquitectònics nous a la banda de migjorn i des de fa segles el conjunt ha esdevingut masia. Tant els murs del recinte murat exterior -amb dos dels flancs en forma de torres circulars- com els del casal mostren una gran quantitat d'espitlleres i són coronats per merlets, que esdevenen la part romànica del conjunt, juntament amb el cos central -corresponent al casal- que té una torre de planta quadrada adossada. En aquest darrer punt es devia situar l'únic accés a la casa on encara hi ha els encaixos de la porta.
altres

Altres informacions

La Garriga golf, està a can Rosanes.
I també està el camp d'aviació.
altres

Visions personals

-

anterior tornar següent

-