Casa Jaume Serra i Dachs

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Picnic: No

Casa Jaume Serra i Dachs - imatge 1
Casa Jaume Serra i Dachs - imatge 2

Carrer de Sant Ramón, núm. 8

etimologia

Origen del topònim

Jaume Serra i Dachs era un industrial que formava part de la Lliga Regionalista. L'11 de novembre de 1917, juntament amb Esteve Camillo i Mustarós(Granollers, 1882-), que seria el primer alcalde republicà de Granollers, i Pere Roig i Jubany es van presentar amb la candidatura Acció Granollerina però no van resultar elegits.
En aquella època estava present un moviment catalanista i Raspall també va ser-ne partidari. L'etimologia de l'edifici modernista, prové d'exaltar la lluita i defensa de Jaume Serra i Dachs en relació al catalanisme i ideals republicans i defensar els drets dels catalans durant l'època del noucentisme.
historia

Informació històrica

Dos són els arquitectes que van col•laborar en la seva construcció: Manuel Joaquim Raspall i Mayol(1877-1937) i Vicenç Albertí i Vidal(1786 – 1859). El primer, gran representar del modernisme i del noucentisme, es caracteritza per a la construcció de cases d’estiueig dels sectors benestants pels voltants de Barcelona com és el cas del Figaró, Aiguafreda o La Garriga entre d’altres.
altres

Altres informacions

Referent a l'estil i la decoració i construcció de l'obra, podem observar com el sòcol de pedra adopta un gran protagonisme i la pedra o l'esgrafiat a la façana aporta un toc de personalitat. També podem observar l'ús del toxto per a fer llindes i ornamentar o subratllar certes finestres o portes. Els perfils curvilinis són els que hi estan més presents tot i que també utilitzarà rectes. La natura té gran importància per a Manuel Raspall i ho plasmarà a les seves obres.
També és important que ara per ara l'ús que se'n fa és nul ja que està tapiada i no es permet l'entrada al públic.
altres

Visions personals

La seva conservació és regular. Al no fer-ne ús durant els darrers anys i no atribuir-li una funció turística gaire important, no s'ha destinat gaire cura a l'hora de la seva manutenció. La façana no es caracteritza per gaires elements decoratius ja que només destaca el coronament esglaonat i el totxo i la pedra com a únics elements decoratius de la façana.
És per això que des del meu punt de vista abunda la simplicitat i la senzillesa en aquest topònim. No hi ha masses complexitats ni complicacions i les formes són fàcils de captar i analitzar visualment i arquitectònicament parlant.
investigadors

Investigadors

Casas Casas, Laura

anterior tornar següent

-