Casa Ramona Sallent i Freixa (vidua Roselló)

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Picnic: No

Casa Ramona Sallent i Freixa (vidua Roselló) - imatge 1
Casa Ramona Sallent i Freixa (vidua Roselló) - imatge 2
Casa Ramona Sallent i Freixa (vidua Roselló) - imatge 3
Casa Ramona Sallent i Freixa (vidua Roselló) - imatge 4

La Casa Ramona Sallent i Feixa es localitza al carrer Banys, 34.

etimologia

Origen del topònim

la casa fou construida per l'arquitecta Manuel J. Raspall i Mayol, que era un encárrec de la senyora Ramona Sallent
historia

Informació històrica

La casa és de planta baixa i pis amb torreó a la cantonada. En aquesta casa hi trobem la solució del porxo de la casa Sellarés convertit en un gran finestral en angle amb la columna exempta i capitell d'àbac quadrat a la manera dòrica. És d'estilització molt personal, recolzant-se els dintells en carteles de pedra picada. La façana está descansada sobre un sócol de pedra picada, acabat amb una fina motllura i carreus de pedra fins a la aimposta de la planta baixa. La resta és de torxo vist. Els arcs són de pedra, dovellats amb perfil de successius talons i simacis, amb clau de totxo a sardinell. La coberta del torreó és de tramujals acabada amb un ràfec recolzat sobre mènsules, sota les quals hi ha una cenefa d'esgrafiats geométrics. En el ferro de les baranes i reixes apareix l'estilització de gerros i cistells. la resta de la façana del carrer Figueral és estucada i carrueda en la planta baixa.
altres

Altres informacions

1923: Reforma casa Ramona Sallent i Freixa, vídua de Roselló
altres

Visions personals

Actualment la planta baixa és una perruqueria
bibliografia

Bibliografia

Lluís Cuspinera Modernisme a la Garriga Font Manifestacions de l'art,
Lluís Cuspinera crònica d'una destrucció
Lluís Cuspinera guía arquitectònica
Lluís Cuspinera Font, Pere Muñiz Méndez i Francesc Garcia Viñas Manuel J Raspall arquitecte municipal

anterior tornar següent

-