Casa Fèlix Fages

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Picnic: No

Casa Fèlix Fages - imatge 1
Casa Fèlix Fages - imatge 2
Casa Fèlix Fages - imatge 3
Casa Fèlix Fages - imatge 4
Casa Fèlix Fages - imatge 5
Casa Fèlix Fages - imatge 6
Casa Fèlix Fages - imatge 7

Es tracta d'un edifici aïllat, alineat al Passeig i al carrer Caselles.

etimologia

Origen del topònim

Rep el nom del seu antic propietari.
historia

Informació històrica

El Setembre de 1908 s'acorda concedir permís a Fèlix Fages i Vila per construir una casa en el Passeig.
Abans era una casa d'estiueig construïda per Manuel Respall i Mayol. Actualment és el col·legi internacional de Catalunya.
altres

Altres informacions

Consta de planta concentrada estructurada en dos cosos: Una en planta semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis amb coberta a dues vessants. Més tard s'hi afegir una doble galeria tancada i l'altra de planta baixa, pis i golfa en coberta a tres vessants, acabada amb un important ràfecimbricació limitat en pilastres. Les façanes són de composició plàstica, assentades sobre sòcul de carejat, i estucades de color verd pàl·lid, amb cantonades carreuades.
bibliografia

Bibliografia

Lluís Cuspinera Manifestacions de l'art modernista a La Garriga Rourich (Barcelona, 1988)

anterior tornar següent

-