Can Poi

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Horari: No hi ha horari

Preu: No hi ha preu

Picnic: No

Can Poi - imatge 1
Can Poi - imatge 2
Can Poi - imatge 3

Esta situat a les a fores de la Garriga,entre dos carrers com son el carrer de les Alzines i el carrer de Santa Margarida. Esta més situat cap a l'est de la Garriga.

etimologia

Origen del topònim

Terres que havien estat propietat del mas Poi, situades a migdia del camí del Malhivern o de Can Violí sobre el costat de Llevant de l'antic emplaçament d'aquesta casa. Zona actualment urbanitzada i edificada en bona part. Zona també anomenada font de Buc.
historia

Informació històrica

Mes d'un camí portava a la casa de can Poi, sobretot el que pujava des de la Garriga en direcció Samalús. Urbanitzada la propietat de Can Poi, aquest antics passos han desaparegut amb els nous carrers i parcel·lacions de la urbanització
altres

Altres informacions

Amb el nom de can Poi del bosc es coneguda la masia situada a la serra homònima, bellisima casa antiga de pagesia, restaurada com a habitatge i situada dins la urbanització de can Poi; ocupa el serrat i es envoltada a llevant i mig dia per la carretera de Samalus
altres

Visions personals

Més que un carrer és una urbanització, de la qual el més important és la casa antiga, un bon lloc per parar-se a mirar-la, és molt bonica.

anterior tornar següent

-