Ca l'Oliveró

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Horari: Cap

Preu: Cap

Picnic: No

Ca l'Oliveró - imatge 1
Ca l'Oliveró - imatge 2
Ca l'Oliveró - imatge 3
Ca l'Oliveró - imatge 4

Està a prop de la via del tren, al nord del torrent de Ferrans. S'hi pot accedir anant cap a Sant Cristófol, però llavors hem d'agafar el camí de la dreta.
La propietat anava des del torrent de l'Enrabiada, al nord, fins el torrent de Ca l'Oliveró,i des de la carretera de Vic, a ponent, fins el límit termenal pel costat de llevant.

etimologia

Origen del topònim

El nom vé del seu primer propietari: Pera Pau Olivaró - 1635.
historia

Informació històrica

Masia del segle XVI situada a la falda de la muntanya i voltada de conreus. La façana principal orientada a migdia té portal de mig punt dovellat i està envoltada de finestres rectangulars. Dins un medalló hi ha els anagrames de Jesús i Maria i, a sota,la inscripció Jaume Olio 1588.
altres

Altres informacions

La finestra central del primer pis té la inscripció "Pera Pau Oliveró 1635". Té un rellotge de sol al costat. A la porta s'hi pot veure l'escut.

Forn de Ca l'oliveró: Està situat al sud de la bassa. ës un forn de calç, de pedra i totxo amb una ampla volta d'arc de mig punt i dues boques més enfonsades, amb volta a plec de llibre.
bibliografia

Bibliografia

Ajuntament de la Garriga http://www.visitalagarriga.cat/sites/default/files/pdfs/senderisme_lagarriga.pdf
Garcia - Pey La Garriga noms de cases i llocs.

anterior tornar següent

-