Carrer Banys

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Mirar i passar

Horari: no té horari

Preu: no té preu

Picnic: No

Carrer Banys - imatge 1
Carrer Banys - imatge 2
Carrer Banys - imatge 3
Carrer Banys - imatge 4
Carrer Banys - imatge 5

Carrer del centre de la Garriga que neix a la plaça de can Dasch fins a la unió d'aquest amb l'antiga carretera de Granollers a Vic per la part sud del poble.
Origen medieval.

etimologia

Origen del topònim

Part del camí de Granollers a Vic al seu pas per la Garriga, on estaven situats els antics banys termals públics que fins i tot van ser utilitzats pel rei Martí l'Humà. D'aquí rep el nom el carrer.
historia

Informació històrica

Pere Sacosta, conseller del Rei, 13 de Juliol de 1347, estableix i concedeix a vos Joan Serrat ciutadà de Barcelona, tota aquella aigua que discurreix dels banys anomenats de la Garriga, d'aquesta parròquia de Sant Esteve de la Garriga, que es tenen per a l'hospital dels Pobres, situats prop d'aquests banys sota domini alou de la Pia Almoina de la seu de Barcelona.
altres

Altres informacions

Persona 1: Ell creia que el nom del carrer Banys provenia dels banys termals de la Garriga ja que els edificis del carrer banys on hi ha el banc de Santander abans tenien aigua calenta gratis perquè tenien els banys d'aigua calenta a sota.
Persona 2: Ens va dir que suposava que venia dels banys termals i, per això, es deia carrer banys, però que ell no sabia res.
altres

Visions personals

Crec que es un carrer molt llarg. Hi ha molta gent, molt net i amb moltes botigues. És un dels carrers més importants i grans de la Garriga i un dels carrers per on hi passa més gent.

anterior tornar següent

-