Carrer del Consell

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Aturar-se

Picnic: No

Carrer del Consell - imatge 1
Carrer del Consell - imatge 2

Aquest carrer circula en direcció sud-nord, des de la carretera de l'Ametlla fins el carrer de la Caritat.
Origen medieval.

etimologia

Origen del topònim

Nom del lloc on es reunia el Consell municipal abans de tenir seu física edificada.
historia

Informació històrica

Segons la tradició, es féu famosa aquella olivera sota la qual es reunia el Consell Municipal, a la zona on després va obrir-se l'actual carrer del Consell, abans no es construís l'edifici municipal.
Urbanitzat i edificat aquell sector de l'antic olivar, que en deien ''l'Olivera'', avui un dels carrers porta el nom propi de les reunions que hi feia el Consell del poble.
altres

Altres informacions

Entrevista a habitant d'aquest carrer:
- Quants anys fa que viu en aquest carrer?
+ Fa que visc en aquest carrer 17 anys.
- Hi viu bé en aquest carrer?
+ Sí, es força tranquil i agradable.
- En sap algo d'on prové aquest nom?
+ Sí, bueno he sentit que prové d'un Consell Municipal de fa molt temps.

anterior tornar següent

-