La Doma

Històric Geogràfic Social Onomàstic

La Garriga (Vallès Oriental)


Interès: Visitar

Horari: No té horari

Preu: Gratis

Picnic: No

La Doma - imatge 1
La Doma - imatge 2
La Doma - imatge 3
La Doma - imatge 4
La Doma - imatge 5
La Doma - imatge 6

Està al nord-oest de la Garriga. A la cara ponent de l'autovia C-17, sota de la qual s´hi pot passar per arribar-hi des de el centre de la Garriga.
La Doma està formada per tres edificis, formant un conjunt arquitectònic interessant, l'església, l'anomenada casa del Domer i el cementiri Parroquial. Fins l'any 1737 va complir les funcions d'església parroquial.

etimologia

Origen del topònim

Es denomina Doma, perquè l'església era regida per dos sacerdots que s'alternaven per setmanes (hebdómada,formada per heb(en llatí número 7) i per Doma(casa en llatí ) en el servei; dos el setmaner major (hebdomedán) que tenia al seu càrrec l'altar major o de Sant Esteve, que amb el temps passa a ser el rector, i el hebdomedarí menor que tenia al seu càrrec l'altar de Santa Maria i va ser conegut com Domer; va començar a ser coneguda com hebdomería de Sant Esteve de la Garriga, de aquí va derivar en DOMA.
historia

Informació històrica

La primera referència documental que es conserva és la del any 966 del conde Miró I de Barcelona.
El seu origen es remunta a l'any 966, estava construïda dins d'un feu comtal i possiblement es va aprofitar restes d'una vila romana existent anteriorment, però en aquest any complint la voluntat del Comte Miró de Barcelona es van lliurar a la Seu de Barcelona totes les capelles sotmeses , la Doma entre elles.
altres

Altres informacions

L'església de La Doma és un edifici rectangular de tres naus sense absis. La nau central coberta per una volta apuntada, és la part romànica de l'edifici. La nau lateral dreta del segle XVI, consta de tres trams coberts amb volta de creueria i clau al centre. Les nervadures de la volta descansen en un costat sobre mènsules esculpides amb caps d'àngels i altres sobre columnes poligonals.
L'obra més important que conserva la Doma és el retaule de Sant Esteve que data de 1492 i des de llavors presideix l'altar major. El retaule, molt acolorit, està constituït per sis taules, dues portes més dos fragments de la pradela que narren els fets més significatius de la vida de Sant Esteve,
altres

Visions personals

És un lloc bastant bonic ja que recorda l'art gòtic i romànic en l'edat mitjana i són monuments molt antics i fantàstics ja que són molt vells i estàn bastant ben conservats.

anterior tornar següent

-