Josep Maria Miró penjant els cartells de les pel·lícules a la Plaça de l'Església.

tornar