SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database proxarxa_x!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- []
Topos

Què és Topos?

 • Topos és una eina didàctica dissenyada per a facilitar l'aprenentatge de tècniques d'investigació per part de l'alumnat, aplicades a continguts concrets del seu municipi.
 • L'objectiu didàctic és el coneixement i valoració de l'entorn local i comarcal i la iniciació a la recerca en ciències socials.
 • És un projecte que té una finalitat social i científica: contribuir al manteniment de la cultura toponímica dels nostres pobles i a la sensibilització ciutadana cap al seu patrimoni cultural i estimular l'interès dels estudiants pel coneixement de la història local com a mitjà que ajuda a comprendre la identitat personal i de poble.
 • És una eina que facilita el pont entre els estudiants i la seva comunitat, fomentant la interacció entre els alumnes i altres habitants del municipi i ajudant-los a implicar-se socialment.
 • És una eina de participació en la construcció del coneixement per part del professorat i de l'alumnat.

  Amb el suport de:

     
  Ministerio de trabajo e Inmigración Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família